Etusivu Aura Palvelut Asiakkaat Yhteystietoja Linkit
BDSM- Opetus ( Bondage Sadomasochism) 

Turvallista tekniikan ja tyylien opettelua ja kehotietoutta  

60min /120€ 120min / 220€ 180min/ 320€  

Palvelu ainoastaan täysi-ikäisille, ei seksipalvelua.    


BDSM:än olennainen tarkoitus on tuottaa nautintoa niin alistuvalle osapuolelle eli Subille kuin Dominoivalle osapuolle Masterille / Dominalle.  

BDSM:n harjoittajat voivat toteuttaa taipumuksiaan joko niin kutsutuissa sessioissa tai pysyvässä, niin sanotussa 24/7-suhteessa. Sessio tarkoittaa tiettynä ajanhetkenä alkavaa ja loppuvaa tuokiota, jonka aikana alistamista ja siihen liittyviä asioita harjoitetaan. 24/7-suhde kuvaa tilannetta, jossa dominoivan ja alistuvan osapuolen keskeinen valta-asetelma on pysyvä.

BDSM:ä ei pidä missään tapauksessa sekoittaa väkivaltaisessa parisuhteessa toteutettavaan fyysiseen tai henkiseen pahoinpitelyyn, sillä siinä uhrilla ei ole sananvaltaa siihen mitä hänelle tapahtuu eikä hän nauti tapahtuvasta tilanteessa. BDSM:ssä kaikki mukana olevat osapuolet ovat vapaaehtoisesti suunnitelleet tapahtuman ja nauttivat siitä.

Sessioihin voi sisältyä hyvin monenlaista toimintaa.Monesti niiden aikana alistuvalle osapuolelle tuotetaan fyysistä kipua, joka eroaa varsinaisesta väkivallasta siten, että se on harkiten toteutettua ja molempien osapuolten hyväksymää. Tyypillisintä kivun tuottamista on piiskaus eri välinein. Myös kuuman steariinin ja nipistimien käyttö on tavallista. Kiinni sitomista voidaan harjoittaa monin eri välinein, kuten köysin tai erityisin kahlein. Alistuvaa osapuolta pyritään myös nöyryyttämään henkisellä tasolla. Sessio voi kestää pienen hetken tai hyvinkin pitkään. Kaikki BDSM:n harrastajat eivät tee kaikkia tämän käsitteen alle luettavia asioita sessioissaan, vaan saattavat keskittyä esimerkiksi sidontaan tai vaikka pelkkään henkiseen alistukseen.  

Käytössä on tavallisesti ”turvasana” jolla alistetussa asemassa oleva henkilö voi pyytää keskeyttämään session mikäli tilanne on alistettavan mielestä liian tukala tai ahdistava.Turvasana voi olla moniportainen: esimerkiksi vihreä merkitsee, että käsittelyä voi jatkaa, keltainen pyyntöä tauosta tai käsittelyn lieventämisestä. Punainen tarkoittaa, että käsittely on keskeytettävä heti.Turvasana voi myös olla yksi vapaavalintainen sana, joka keskeyttää toiminnan heti. Sanaksi suositellaan jotakin yleisestä kielenkäytöstä helposti erottuvaa sanaa, kuten ”pumpernikkeli”. ”Ei” tai ”lopeta” ovat turvasanoina huonoja. BDSM edellyttää alistettavalta melkoista luottamusta alistajaa kohti, että tämä todella lopettaa alistamisen, kun alistettavaa lausuu turvasanan. Jos alistettu on varustettu suukapulalla, hänellä voi olla käytössään turvaele.


Sivustosuunnittelu: Tinke Copyright: Aura L Kaskisydän - LemmenLeikit - Seksuaalineuvonta ja Kasvatus