Etusivu Aura Palvelut Asiakkaat Yhteystietoja Linkit
Erityisseksuaalineuvonta

Erityisseksuaalineuvonnassa kohdataan ihminen kokonaisuutena.
 
Asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, liikuntarajoitteiset ja kehitysvammaiset. Vanhukset / dementia-asiakkaat ja heidän omaisensa / hoitajansa.  

Kaikkien elämässä tapahtuu isoja ja pieniä muutoksia ja kriisitilanteita vaihtelevasti.
Seksuaalineuvonta tukee silloin yksilöä, pariskuntaa tai perhettä näissä haasteissa.

Voit olla nuori, aikuinen taikka jo kultaisilla vuosillasi, ja sinulla saattaa herätä kysymyksiä seksuaalisuudesta tai sukupuoli asioista.  

Seksuaalineuvontatyö on osittain kliinisen tiedon antamista / opastusta, sekä konkreettisen tuen antamista silloin, kun asiakas sitä tarvitsee. Seksua
Seksuaalikasvatustyö on opettamista

Seksuaalikasvattaminen pohjautuu opettamiseen monien erilaisten menetelmien parissa.

Kouluissa voimme pitää seksuaalikasvatuksen tunteja eri aiheista. Seksuaalikasvatusta voidaan järjestää ammattihenkilöstölle, joka kohtaa seksuaali ja sukupuoliasioita omassa työssään. Esimerkkejä voisi olla, opettajat, lääkärit, fysioterapeutit, poliisit, hoitotyötä tekevät, sosiaaliviranomaiset, papit jne.

Valmiita opintokokonaisuuksia löytyy tällä hetkellä Lemmen Leikeiltä peruskouluihin, vanhustyöntekijöille ja kehitysvammaisten hoitajille. Teen opintokokonaisuuksia aina räätälöidysti eriasiakkaille.

 

alineuvontatyössä lähdemme liikenteeseen aina konkretiasta ratkaisuhenkisesti. Teemme yhteistyötä lääkärien, hoitohenkilökunnan, lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa.  

Usein seksuaalineuvonta on lyhyt kestoinen palvelu, koska sen tarkoitus on antaa ensisijaisesti faktatietoa ja apua konkreettisesti. Mikäli neuvonnassa todetaan, että asiakas hyötyisi esimerkiksi lääkärin vastaanotosta taikka seksuaaliterapiasta, suositellaan näitä asioita ja tehdään asiakkaalle suunnitelma, miten asian kanssa edetään.

Sivustosuunnittelu: Tinke Copyright: Aura L Kaskisydän - LemmenLeikit - Seksuaalineuvonta ja Kasvatus